Cuộc đua xanh toàn cầu: Từ chiến lược đến thực hành kinh doanh bền vững

“Cuộc đua xanh toàn cầu: Từ chiến lược đến thực hành kinh doanh bền vững” là chủ đề của Diễn đàn Doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam được tổ chức sáng 23/8, tại Hà Nội. Sự kiện do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) tổ chức.

Tại diễn đàn, các diễn giả đã cùng thảo luận việc Thúc đẩy các sáng kiến hướng tới nền kinh tế các bon thấp; Địa phương hoá những chiến lược toàn cầu góp phần vào mục tiêu Net Zero; Vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện mục tiêu phát triển bền vững và khung đa dạng toàn cầu; Nâng cao năng lực canh tranh của doanh nghiệp thông qua xây dựng chuỗi cung ứng xanh; đẩy mạnh triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn, phát thải thấp…

Nhiều ý kiến cho rằng, đứng trước các yêu cầu về phát triển bền vững, cộng đồng doanh nghiệp cần định nghĩa lại thành công không chỉ nằm ở các con số tài chính. Theo đó, giờ đây còn bao gồm khả năng thích ứng, chống chịu và phục hồi trước những thách thức chưa từng có trong tiền lệ, vì thế, doanh nghiệp cần gắn kết thành công, tăng trưởng dài hạn của mình với lợi ích bền vững của cộng đồng, xã hội và môi trường.

Cuộc đua xanh toàn cầu: Từ chiến lược đến thực hành kinh doanh bền vững

Các đại biểu thảo luận tại diễn đàn

Theo Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững Việt Nam Nguyễn Quang Vinh, cần có những chuyển đổi về tư duy, song song đó, các doanh nghiệp cũng cần tập trung cho một số ưu tiên hành động, đó là: chuyển đổi chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng của doanh nghiệp theo hướng bền vững hơn; thúc đẩy trách nhiệm giải trình trong doanh nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi kép: chuyển đổi số song hành cùng chuyển đổi xanh.

Cuộc đua xanh toàn cầu: Từ chiến lược đến thực hành kinh doanh bền vững

Toàn cảnh diễn đàn

“Chủ đề cuộc đua tranh toàn cầu đã nói lên xu thế xanh hóa sản xuất, xanh hóa lối sống và xanh hóa toàn bộ hệ thống trong chuỗi cung ứng, trong hệ thống sản xuất. Và đây còn có ngụ ý nữa là xanh hóa môi trường kinh doanh, ở đây thể hiện bằng những chính sách đòi hỏi những sự chuyển đổi tư duy là một dòng chảy chính của thời đại, các doanh nghiệp phải đi, phải thực hành nếu muốn tồn tại và phát triển một cách bền vững”, ông Nguyễn Quang Vinh cho biết.

Các ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp cũng cho rằng, chủ đề của diễn đàn năm nay đã tạo cho các doanh nghiệp một động lực mới, giúp doanh nghiệp phát triển tốt hơn theo hướng phát triển chuyển đổi, thực hành sản xuất, kinh doanh trách nhiệm, bền vững.

Theo vov.vn