F.I.R.E – Fire Initiative in Research and Education

Dr. Gabriela Raducan completed the PhD degree at RMIT University in Melbourne, Australia, where she undertook a deep research in the bushfires field. She has a multidisciplinary background and deep knowledge in Advanced Data Science and ICT. She is very passionate about research and she launched a complex global initiative, called F.I.R.E. (Fire Initiative in Research and Education) that aims to stop the forest fires, as part of her Australian not-for-profit, Tech4Future.

Dr. Raducan, can you provide more information about this global initiative that you launched?

F.I.R.E. is a complex initiative, split in three different parts:

  1. The Research & Development part addresses the fire extinguishing methods. I am working on creating a new device to extinguish the fire without water or toxic substances.
  2. The Fire Management part addresses both prevention and extinguishing the fires. Following the research I undertook on this topic, I believe it is time for a change in the fire management. In the last years, almost the same actions were taken and unsurprisingly we have the same outcome: we are still not able to extinguish the fires before they become disastrous. I undertook a deep research in the fire management applied around the globe and each country must apply some specific changes, depending on their characteristics.
  3. The Educational Program is the part focused on safe fire practices, where everyone who is interested to help is very welcome.

How can people help, as part of the educational program?

Many bushfires start because of the negligence of people. Hence why, a crucial part of the F.I.R.E. initiative that must be considered for bushfire prevention is the education of people.

Tech4Future will recruit volunteers from all over the world, to act as F.I.R.E. Champions. The role of the Champions will be to promote safe fire practices, but also to keep the community safe by being vigilant and reporting arson attacks, because unfortunately, there are also people who light fires on purpose to create bushfires. At this stage I am working to put together the proposed guidelines that the Champions should use and apply in their activity.

This global educational program has the potential to become the biggest volunteering initiative, in which millions of people can be involved, and contribute to a safer world.

The more people become Champions, the easier it will be for our initiative to be adopted worldwide. Educate your family members, your friends, your neighbours.

You can find more information here: www.tech4future.com.au/fire.

F.I.R.E – Fire initiative in Research and Education: Đề xuất phòng chống hoả hoạn trong nghiên cứu khoa học và giáo dục

VIETNAMESE VERSION:

T.S Gabriela Raducan hoàn thành bằng Tiến Sĩ tại trường đại học RMIT. Tại đây, cô ấy bắt đầu nghiên cứu sâu hơn về lĩnh vực cháy rừng. Tiến sĩ có kinh nghiệm trải dài trên nhiều lĩnh vực khác nhau, cùng kiến thức sâu rộng về Khoa học dữ liệu nâng cao (Advanced data science) và Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT). Với niềm đam mê nghiên cứu khoa học, Gabriela đã phát triển đề xuất phức hợp toàn cầu – F.I.R.E (Fire initiative in Research and Education – Đề xuất phòng chống hoả hoạn trong Nghiên cứu khoa học và Giáo dục). Dự án là một phần của tổ chức phi lợi nhuận của Gabriela tại Úc, Tech4Future, với mục tiêu hướng tới phòng chống và ngăn chặn cháy rừng.

Tiến sĩ Gabriela, bà có thể cung cấp thêm cho chúng tôi thông tin về dự án đề xuất chữa cháy toàn cầu mà bà vừa thành lập?

F.I.R.E là một đề xuất phức tạp được chia thành 3 phần:

Phần thứ nhất là Nghiên cứu và Phát triển, chỉ ra những biện pháp chữa cháy đã và đang được áp dụng. Tôi đang phát triển thiết bị chữa cháy mới mà không cần dùng nước hay các chất độc hại.

Phần thứ hai là Quản lý cháy rừng, đề cập đến cả hai vấn đề: phòng chống và chữa cháy. Tôi tin rằng đã đến lúc phải thay đổi cách thức chúng ta đang quản lý hoả hoạn. Trong những năm gần đây, chúng ta hầu như chỉ đi theo lối mòn đã được áp dụng từ lâu, và không có gì đáng ngạc nhiên khi kết quả vẫn là chúng ta không thể dập tắt đám cháy trước khi nó trở thành thảm hoạ. Tôi đã tập trung nghiên cứu và phân tích các cách thức quản lý cháy rừng được áp dụng vòng quanh thế giới và nhận thấy rằng, mỗi quốc gia cần có những cải tiến riêng, tuỳ vào đặc tính đất nước mình.

Phần cuối cùng, Chương trình giáo dục, tập trung vào các hoạt động phòng chống hoả hoạn an toàn trên thực tế. Trong phần này, tôi cũng rất chào đón sự đóng góp ý kiến từ tất cả những ai hứng thú với đề tài này.

Vậy họ có thể đóng góp về mặt Giáo dục như thế nào?

Thực tế cho thấy nguyên nhân của nhiều đợt cháy rừng phần lớn là do sự bất cẩn của con người. Vì vậy, F.I.R.E nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất trong việc phòng chống cháy rừng chính là giáo dục.

Tech4Future sẽ tuyển tình nguyện viên từ khắp nơi trên thế giới cùng tham giao vào dự án với vai trò là các Chiến sĩ F.I.R.E. Họ thúc đẩy và vận động các hoạt động chữa cháy an toàn. Bên cạnh đó, họ tham gia bảo vệ sự an toàn của cộng đồng bằng việc tố giác các hoạt động cố ý phóng hoả. Trong giai đoạn này, tôi đang phát triển các cẩm nang hướng dẫn cho các Chiến sĩ áp dụng trong quá trình hoạt động của mình.

Chương trình giáo dục toàn cầu này có tiềm năng sẽ trở thành dự án tình nguyện viên lớn nhất từ trước đến nay, với hàng triệu người cùng tham gia và chung tay đóng góp cho sự an toàn của thế giới. Càng nhiều Chiến sĩ tham gia, chúng tôi sẽ càng nhanh chóng nhân rộng dự án, bắt đầu từ giáo dục các thành viên trong gia đình, bạn bè và lan toả ra các khu phố, bản làng.

Thông tin chi tiết về dự án xin truy cập www.tech4future.com.au/fire.