Ngày Môi trường Thế giới 5/6: Chung tay vì một Hà Nội xanh

Ngày môi trường thế giới là dịp cùng nhìn lại, ghi nhận và thúc đẩy các hành động chung tay vì một Hà Nội Xanh.