Thanh Hóa: 1,5 triệu cây xanh sẽ được trồng trong dịp “Tết trồng cây”

Để tăng cường công tác bảo vệ rừng, phát triển rừng ngay từ đầu năm, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu 2021.

Theo đó, việc triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nhằm cụ thể hóa sáng kiến “trồng một tỷ cây xanh trong 5 năm tới” của Thủ tướng Chính phủ phát động tại Kỳ họp lần thứ 10, Quốc hội khóa XIV và Nghị quyết số 178/NQ-CP ngày 12/12/2020 của Chính phủ; tạo không khí thi đua để các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân trong tỉnh tích cực, chủ động, hưởng ứng tham gia.

Đồng thời, xác định cụ thể vai trò, ý nghĩa, giá trị sinh thái, nhân văn của việc trồng cây, trồng rừng là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu; hoàn thành thắng lợi kế hoạch trồng cây, trồng rừng gắn theo chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển Lâm nghiệp bền vững năm 2021 và giai đoạn 2021-2025.

Trong dịp tổ chức “Tết trồng cây” toàn tỉnh Thanh Hóa phấn đấu trồng khoảng 1,5 triệu cây trở lên

Bên cạnh đó, việc tổ chức “Tết trồng cây” phải phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị. Đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương, hình thức và huy động được mọi tầng lớp nhân dân tham gia trồng cây, trồng rừng.

Cụ thể, mỗi huyện, thị xã, thành phố lựa chọn một xã (phường, thị trấn) tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây và chủ động mời các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự và chỉ đạo lễ phát động. Sau đó phát động trồng cây rộng khắp tại các xã trên địa bàn để các cấp, các ngành, các đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện cùng tham gia. Mỗi đại biểu tham gia “Tết trồng cây” phải trồng ít nhất 15 cây trở lên đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Trong dịp tổ chức “Tết trồng cây” toàn tỉnh phấn đấu trồng khoảng 1,5 triệu cây trở lên, cao hơn 1,5 lần so với kết quả thực hiện năm 2020.

Bố trí trồng cây ở những nơi đất trống tại khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư tập trung, trong các cơ quan, trường học, bệnh viện, các khu di tích lịch sử, danh lam, thắng cảnh, quanh nhà, quanh vườn, ven đường, dọc bờ sông, bờ kênh mương, trên các bờ vùng, bờ thửa, vùng gò đồi, vùng phòng hộ ngoài đê biển… Thời gian tổ chức Lễ phát động và ra quân trồng cây toàn tỉnh, tiến hành đồng loạt vào 8h ngày 18/2/2021 (tức ngày mùng 7 tháng Giêng năm Tân Sửu).

Theo Báo TN&MT